Result 1 - 2 in 2

Thue Nha Nguyen Can Thuan An Town Uy Tin, Nha Dep Gia Tri Kinh Doanh Cao

Bat dong san Thuan An Town dang chung kien nhung lan song moi me voi tiem nang kinh te cao. Thue nha nguyen can Thuan An Town de o va kinh doanh la dieu ma nhieu nguoi dang mong muon. Duoi day, Mogi.vn se chia se den ban cac thong tin huu ich giup ban thue nha gia re, tien nghi.

Tai sao nen thue nha Thuan An Town?

  • Thuan An Town so huu nhieu du an can ho, nha pho, biet thu voi co so ha tang vung chai. Dac biet, tai thi xa Ben Cat ban co the thue nha nguyen can de tiep tuc cho thue voi muc gia cao hon. Ly do boi tai day co khu cong nghiep My Phuoc 1,2,3 va truong dai hoc Viet Duc. Ban nen tham khao nhung can nha tang, duoc chia nhieu phong, khep kin va co cho de xe rong rai. Dieu do giup ban tiep can duoc nhieu sinh vien, nhan cong.
  • Ngoai ra, Thuan An Town con so huu nhieu biet thu lien ke, cac du an khu dan cu cao cap cho thue nhu: Ecolakes, The Osias My Phuoc voi dien tich tren 100m2 nhung gia thanh chi khoang 10 trieu dong. Ban co the thue nhung can ho nay de de mo van phong, kinh doanh dich vu.
  • Neu ban co y dinh kinh doanh hang hoa, quan an… thi nha nguyen can khu vuc cho Bung thi xa Thuan An se rat phu hop. Ngoai ra, tai Thuan An Town con co nhieu nha nguyen can nho, thich hop cho sinh vien thue voi muc gia chi khoang 3 trieu dong. Vi du nhu: xa Binh Chuan, huyen Thuan An; xa Binh Thang huyen Di An; phuong Vinh Phu thi xa Thuan An…
  • Hau het nhung thong tin cho thue nha nguyen can Thuan An Town deu co gia thanh o phan khuc trung binh. Tuy nhien, kien truc nha va tien nghi lai rat tot.

Luu y khi tim tin dang cho thue nha nguyen can Thuan An Town

  • Tuy vao muc dich thue nha ma ban co the tim kiem nhung can nha phu hop. Vi du nhu:
  • Sinh vien, cong nhan nen quan tam den cac thong tin cho thue nha nguyen can gia re o Thuan An Town Cu the tai khu vuc thi xa Ben Cat boi day la noi tap trung 5/ 10 khu cong nghiep lon nhat tinh.
  • Nguoi kinh doanh, buon ban muon thu hut khach hang thi nen tham khao cac can nha mat pho nhu khu vuc thanh pho Thu Dau Mot.
  • Nguoi muon thue nha nguyen can de mo van phong, dich vu co the tham khao nhung can biet thu rong hoac cac can ho nhu Ecolakes, The Osias…
  • Chu y den hop dong thue nha gia re Thuan An Town va nhung dieu khoan, cam ket de tranh gap rac roi ve sau
  • Hay thong nhat thoi han thue nha, thoi han dong tien thue nha va muc gia cho thue theo thoi gian cu the. Tat ca hay thong nhat trong hop dong de ben A, ben B deu co loi.

Qua cac thong tin tren, chung ta co the nhan dinh rang thue nha nguyen can Thuan An Town la dieu dang de thuc hien nay. Chuc cac ban som tim duoc mat bang phu hop nhat cho minh.